Norwegen

Norway
Today  Tomorrow
awt:1 level:2awt:12 level:2  awt:1 level:2
Akershus
Today
awt:12 level:2From: 30.10.2020 00:00 CET Until: 31.10.2020 23:59 CET
english: Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways. Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow. norsk: Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Tomorrow
awt:7 level:1
No special awareness required
Finnmark kyst
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 12:00 CET Until: 31.10.2020 17:00 CET
norsk: Slettnes fyr – Vardø: Lørdag ettermiddag sørlig periodevis stiv kuling 15 m/s utsatte steder. Sent lørdag ettermiddag minkende. Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge. english: Slettnes lighthouse- Vardoe: Saturday afternoon south occasionally near gale force 7 in exposed places. Late Saturday afternoon decreasing. Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat.

Tomorrow
awt: level:
No special awareness required
Hedmark
Today
awt:12 level:2From: 31.10.2020 00:00 CET Until: 31.10.2020 23:59 CET
english: Due to problems with a flood hatch at Sarpefossen power plant, Glommens and Laagens Brukseierforening is holding water in Mjøsa and Øyeren with permission from NVE. The water level in Mjøsa is 30 October at 09:00 123.41 masl in height system NN54 and is expected to rise another 13 cm until the middle of next week. After that, the water level is expected to fall. The water level in Øyeren is 30 October at 09:00 102.17 masl in height system NN54 and is expected to rise another 3 cm until the middle of next week. After that, the water level is expected to fall. Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). norsk: Grunnet problemer med en flomluke i Sarpefossen kraftverk, holder Glommens og Laagens Brukseierforening igjen vann i Mjøsa og Øyeren med tillatelse fra NVE. Vannstanden i Mjøsa er 30. oktober kl. 09:00 123,41 moh. i høydesystem NN54 og ventes å stige ytterligere 13 cm fram til midten av kommende uke. Etter det ventes vannstanden å synke. Vannstanden i Øyeren er 30. oktober kl. 09:00 102,17 moh. i høydesystem NN54 og ventes å stige ytterligere 3 cm fram til midten av kommende uke. Etter det ventes vannstanden å synke. Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).

Tomorrow
awt:7 level:1
No special awareness required
Hordaland
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 16:00 CET Until: 01.11.2020 13:00 CET
norsk: Vestlandet sør for Stad: Frå seint laurdag ettermiddag til søndag føremiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, kan hende full storm på kysten. Det ventast lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s. Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Western Norway: From late Saturday afternoon to Sunday forenoon south to southeast gale force 8 is expected, possibly storm force 10 at the coast. Locally strong gusts are expected, 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).

Tomorrow
awt:1 level:2From: 31.10.2020 16:00 CET Until: 01.11.2020 13:00 CET
norsk: Vestlandet sør for Stad: Frå seint laurdag ettermiddag til søndag føremiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, kan hende full storm på kysten. Det ventast lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s. Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Western Norway: From late Saturday afternoon to Sunday forenoon south to southeast gale force 8 is expected, possibly storm force 10 at the coast. Locally strong gusts are expected, 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).
Hordaland kyst
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 15:00 CET Until: 31.10.2020 21:00 CET
norsk: Karmøy – Bulandet: Fra lørdag ettermiddag søraust stiv kuling 15 m/s, om kvelden sterk kuling 20 m/s. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Ikke dra ut i småbåt. english: Karmoey – Bulandet: From Saturday afternoon southeast near gale force 7, in the evening gale force 8. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Do not go out at sea in a small boat.

Tomorrow
awt:12 level:1
No special awareness required
Møre og Romsdal
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 18:00 CET Until: 01.11.2020 16:00 CET
norsk: Møre og Romsdal og Trøndelag: Frå laurdag kveld til søndag ettermiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, og lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Moere og Romsdal and Troendelag: From Saturday evening Sunday afternoon south to southeast gale force 8 is expected, locally with strong gusts 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).

Tomorrow
awt:1 level:2From: 31.10.2020 18:00 CET Until: 01.11.2020 16:00 CET
norsk: Møre og Romsdal og Trøndelag: Frå laurdag kveld til søndag ettermiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, og lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Moere og Romsdal and Troendelag: From Saturday evening Sunday afternoon south to southeast gale force 8 is expected, locally with strong gusts 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).
Nord-Trøndelag
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 18:00 CET Until: 01.11.2020 16:00 CET
norsk: Møre og Romsdal og Trøndelag: Frå laurdag kveld til søndag ettermiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, og lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Moere og Romsdal and Troendelag: From Saturday evening Sunday afternoon south to southeast gale force 8 is expected, locally with strong gusts 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).

Tomorrow
awt:1 level:2From: 31.10.2020 18:00 CET Until: 01.11.2020 16:00 CET
norsk: Møre og Romsdal og Trøndelag: Frå laurdag kveld til søndag ettermiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, og lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Moere og Romsdal and Troendelag: From Saturday evening Sunday afternoon south to southeast gale force 8 is expected, locally with strong gusts 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).
Nord-Trøndelag kyst
Today
awt:1 level:2From: 30.10.2020 18:00 CET Until: 31.10.2020 08:00 CET
norsk: Rørvik – Lødingen: Fra sent fredag ettermiddag sørøst stiv kuling 15 m/s. Minkende tidlig lørdag morgen, først i sør. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge. english: Roervik – Loedingen: From late Friday afternoon southeast near gale force 7. Decreasing early Saturday morning, first in south. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat.

Tomorrow
awt: level:
No special awareness required
Nordland kyst
Today
awt:1 level:2From: 30.10.2020 21:00 CET Until: 31.10.2020 06:00 CET
norsk: Skomvær – Melbu: Fra fredag kveld sørlig stiv kuling 15 m/s. Minkende tidlig lørdag morgen, først i sør. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge. english: Skomvaer – Melbu: From Friday evening south near gale force 7. Decreasing early Saturday morning, first in south. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat.

Tomorrow
awt: level:
No special awareness required
Oslo
Today
awt:12 level:2From: 30.10.2020 00:00 CET Until: 31.10.2020 23:59 CET
english: Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways. Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow. norsk: Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Tomorrow
awt:7 level:1
No special awareness required
Rogaland
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 16:00 CET Until: 01.11.2020 13:00 CET
norsk: Vestlandet sør for Stad: Frå seint laurdag ettermiddag til søndag føremiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, kan hende full storm på kysten. Det ventast lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s. Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Western Norway: From late Saturday afternoon to Sunday forenoon south to southeast gale force 8 is expected, possibly storm force 10 at the coast. Locally strong gusts are expected, 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).

Tomorrow
awt:1 level:2From: 31.10.2020 16:00 CET Until: 01.11.2020 13:00 CET
norsk: Vestlandet sør for Stad: Frå seint laurdag ettermiddag til søndag føremiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, kan hende full storm på kysten. Det ventast lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s. Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Western Norway: From late Saturday afternoon to Sunday forenoon south to southeast gale force 8 is expected, possibly storm force 10 at the coast. Locally strong gusts are expected, 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).
Rogaland kyst
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 15:00 CET Until: 31.10.2020 21:00 CET
norsk: Karmøy – Bulandet: Fra lørdag ettermiddag søraust stiv kuling 15 m/s, om kvelden sterk kuling 20 m/s. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Ikke dra ut i småbåt. english: Karmoey – Bulandet: From Saturday afternoon southeast near gale force 7, in the evening gale force 8. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Do not go out at sea in a small boat.

Tomorrow
awt: level:
No special awareness required
Sogn og Fjordane
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 16:00 CET Until: 01.11.2020 13:00 CET
norsk: Vestlandet sør for Stad: Frå seint laurdag ettermiddag til søndag føremiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, kan hende full storm på kysten. Det ventast lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s. Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Western Norway: From late Saturday afternoon to Sunday forenoon south to southeast gale force 8 is expected, possibly storm force 10 at the coast. Locally strong gusts are expected, 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).

Tomorrow
awt:1 level:2From: 31.10.2020 16:00 CET Until: 01.11.2020 13:00 CET
norsk: Vestlandet sør for Stad: Frå seint laurdag ettermiddag til søndag føremiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, kan hende full storm på kysten. Det ventast lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s. Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Western Norway: From late Saturday afternoon to Sunday forenoon south to southeast gale force 8 is expected, possibly storm force 10 at the coast. Locally strong gusts are expected, 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).
Sogn og Fjordane kyst
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 15:00 CET Until: 31.10.2020 21:00 CET
norsk: Karmøy – Bulandet: Fra lørdag ettermiddag søraust stiv kuling 15 m/s, om kvelden sterk kuling 20 m/s. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Ikke dra ut i småbåt. english: Karmoey – Bulandet: From Saturday afternoon southeast near gale force 7, in the evening gale force 8. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Do not go out at sea in a small boat.

Tomorrow
awt:12 level:1
No special awareness required
Sør-Trøndelag
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 18:00 CET Until: 01.11.2020 16:00 CET
norsk: Møre og Romsdal og Trøndelag: Frå laurdag kveld til søndag ettermiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, og lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Moere og Romsdal and Troendelag: From Saturday evening Sunday afternoon south to southeast gale force 8 is expected, locally with strong gusts 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).

Tomorrow
awt:1 level:2From: 31.10.2020 18:00 CET Until: 01.11.2020 16:00 CET
norsk: Møre og Romsdal og Trøndelag: Frå laurdag kveld til søndag ettermiddag ventast sør og søraust sterk kuling utsette stader, og lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). english: Moere og Romsdal and Troendelag: From Saturday evening Sunday afternoon south to southeast gale force 8 is expected, locally with strong gusts 27-33 m/s. Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).
Sør-Trøndelag kyst
Today
awt:1 level:2From: 30.10.2020 18:00 CET Until: 31.10.2020 08:00 CET
norsk: Rørvik – Lødingen: Fra sent fredag ettermiddag sørøst stiv kuling 15 m/s. Minkende tidlig lørdag morgen, først i sør. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge. english: Roervik – Loedingen: From late Friday afternoon southeast near gale force 7. Decreasing early Saturday morning, first in south. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat.

Tomorrow
awt: level:
No special awareness required
Troms kyst
Today
awt:1 level:2From: 31.10.2020 01:00 CET Until: 31.10.2020 10:00 CET
norsk: Torsvåg – Fruholmen: Fra natt til lørdag periodevis sørlig stiv kuling 15 m/s. Minkende lørdag formiddag. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge. english: Torsvaag – Fruholmen: From early Saturday morning occasionally south near gale force 7. Decreasing late Saturday morning. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat.

Tomorrow
awt: level:
No special awareness required
Østfold
Today
awt:12 level:2From: 30.10.2020 00:00 CET Until: 31.10.2020 23:59 CET
english: Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways. Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow. norsk: Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Tomorrow
awt:7 level:1
No special awareness required
Østfold kyst
Today
awt:12 level:2From: 30.10.2020 00:00 CET Until: 31.10.2020 23:59 CET
english: Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways. Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow. norsk: Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Tomorrow
awt: level:
No special awareness required
Über Angelo D Alterio 4293 Artikel
Seit 2013 bin ich verantwortlicher Gesellschafter/Meteorologe bei der Unwetteralarm Schweiz GmbH und beim regionalen Wetterdienst WetterauwetterTV Meine Spezialgebiete sind neben allgemeinen Unwetterwarnungen, Sturm und Orkan Vorhersagen. Des Weiteren arbeite ich als Medienmeteorologe für regionale Radiosender. Geboren in den 1970er Jahren im hessischen Bad Vilbel.